Saturday, September 28, 2013

Finnish Works

Just tripped across a 2011 thesis  by Maija Pietikäinen that has a great many references to Simone Weil -

Pietikäinen, Maija. "Laulu ja amor mundi : tutkimus laulusta eräänä maailmasta huolehtimisen perusaktiviteettina." Diss. University of Jyväskylä,, 2011. https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/36641.

I have pasted below some of the other works I have collected to date published in Finland (Thanks to Osmo Pekonen for correcting my Finnish and providing me information on more titles!).

Ahonen, Mervi. "Oratorio." Niin & näin 14 3 (2007): 72-73.

Hankamäki, Jukka Sakari. Rakkauden välittäjä : kulttuurikritiikki ja eettisen ihmisen idea Simone Weilin ajattelussa. Like-pokkari. 2 ed. Helsinki: Like, Gummerus Kirjapaino, 2006.

---. "Rakkauden välittäjä: kulttuurikritiikki ja eettisen ihmisen ideaali Simone Weilin ajattelussa." University of Helsinki, 1997.

Impola, Kaj-Henrik. ""Sydämen kätkössä". Simone Weilin ajatuksia suvereenisuudesta, laillisuudesta ja oikeudenmukaisuudesta." Oikeus - kulttuuria ja teoriaa : Juhlakirja Hannu Tolonen 2005. Eds. Tala, Jyrki and Kauko Wikström. Turun Yliopiston Oikeustieteellisen Tiedekunnan Julkaisuja : A. Juhlajulkaisut. Vammla, Finland: Vammalan Kirjapaino Oy, 2005. 1-24.

Kajava, Mika. "De novis libris iudicia." Arctos : acta philologica Fennica  34 (2001): 272.

Ketvel, Roo. "Ihmekristityn yhtenäisteoria." Parnasso 57 7 (2007): 78.

Konkka, Anita. "Mystikon rakkaus : elämäni kirja." Nuori voima : kulttuuriharrastajain lehti 4 (1995): 56.

Korsström, Tuva "Naispuolinen nero." Osaako nainen ajatella? : Esseitä ja haastatteluja Kirjallisuutta ajatteleville naisille. Helsinki: Like, 2003. 67-98.

Kuusisaari, Harri. "Oratorio saarnaa mutta ei kosketa." Rondo classica : klassisen musiikin erikoislehti 45 1 (2007): 56.

Luoma, Matti. "Simone Weil - uskomaton elämä." Kanava 7 6 (1979): 334-38.

Numminen, Tuija. "Teologins relation till politik : tankar hos Simone Weil och Dorothee Sölle." Finsk Tidskrift : kultur, ekonomi, politik 251-252 7-8 (2002): 409-14.https://arto.linneanet.fi/vwebv/holdingsInfo?bibId=827946.

---. "Tiden : Guds abdikation och människans villkor." Ad lucem: tidskrift för kultur och livsåskådning 95 1 (2003): 4-13.

Olin, Mikael. "Misslyckanden." Ad lucem : tidskrift för kultur och livsåskådning 91 1 (1999): 8-13.
---. "Utsattheten - Simone Weils väg till ett religiöst liv." Åbo Academi University, 2000.

Pekonen, Osmo. "La sainte face de Simone nous examine." Tempus perfectum 11  (2013): 41-42.
---. "Weilin merkillinen perhe." Aistit, uni, rakkaus. Kaksitoista katsetta Kaija Saariahoon. Ed. Hako, Pekka. Helsinki: Lurra Editions, 2012. 71-88.

Peura, Annukka. "Mielikuvitus, työ ja todellisuus : Simone Weilin muistiinpanoja ystävyydestä ja rakkaudesta." Nuori voima : kulttuuriharrastajain lehti  1995 : 4 (1995): 7-9.

Sontag, Susan. "Simone Weil." Nuori voima : kulttuuriharrastajain lehti 4-5 (2009): 76-77.

Varto, Juha. Mitä Simone Weil on minulle opettanut. Helsinki: Kirjastudio, 2005.

Varto, Juha, and Liisa Veenkivi. "Naisen tie: Edith Stein ja Simone Weil." Ihmisen tie : Keskusteluja mystikoista. Tampere: Tampereen yliopisto, 1995. 51-62.

Wallenius, Tommi. "Ajattelun askeesi." Niin & näin 13 1 (2006): 110-11.

Yrjänä, Hanna. "Kuka olikaan hyvä : etiikan perustaa Mirkka Rekolan ja Simone Weilin valossa." Taite : runouslehti  1. vsk (1995): 22-23.


No comments:

Post a Comment